1_fisk

Resultat fra workshoppen d. 10. september 2019

Tak til Olga(2), Olgas far, Savannah(3), Sofia(10), Maram(5), Marams mor, Karla(10), Ida(15)og Tryllebjergets egen Mette, som alle har bidraget med farverige fisk o.l. til akvariet. Også stor tak til Klovnene PablO og BOing for deres bidrag.