Arrangement_statements

Beskrivelse   

Hvad er et statement?


Erklæring, udsagn, angivelse, påstand, udmelding...


Efter en kort præsentation af mig selv, snakker   jeg lidt om hvad et statement er og viser en række udvalgte eksempler.


Statements i kunst og design.


Hvordan bruger man statements i kunst og design, og ikke mindst hvorfor gør man det?


Hvad ønsker man at opnå?


Herefter sætter jeg deltagerne i gang med egne statements, som i tillæg til en tekst skal inkludere en illustration.


Workshoppen slutter med en fællesudstilling, hvor alle værkene printes ud og hænges op.


Alle statements lægges op i Biblioteket i skyen, med

indgang fra forsiden.


Se undersiden Print herover, som er inkluderet i

workshoppen og efterlader deltagerne med et produkt.

S o m m e r f u g l e e f f e k t e n

workshop@sommerfugleeffekten.com

CVR: 39715139

Copyright ©

Workshoppen

Under workshoppen skriver og illustrerer eleverne hver deres egen historie, som til slut resulterer i en e-bog. Jeg gør omærksom på at dette ikke er et skrivekursus, det handler udelukkende om fri fantasi og evnen til at kunne fortælle en historie.


Hver deltager får fem A4-sider til disposition, som skal inkludere en forside.

Ønsker skolen eller instituationen et specifikt tema for workshoppen, imødekommes dette.


Det kan f.eks. være at skolen har temauge med fokus på anti-mobning, hvor forskelligheder og personlige udfordringer bliver luftet. Her kan eleverne tager udgangspunkt i egne erfaringer eller oplevelser de har været vidne til.


Dette er bare et eksempel, der findes naturligvis et hav af forskellige temaer.


En gruppe lærere og forældre jeg har snakket med, deler lige som mig, en bekymring vedrørende målgruppens dalende interesse for litteraturen. I en tid hvor alt underholdning og formidling serveres gennem billeder med tilhørende lydspor, forsvinder litteraturen lidt i baggrunden.


Workshoppen vækker elevernes interesse for litteraturen, ved at give dem en forståelse af hvordan tekst og billeder udvikles ud fra ren fantasi. De bliver gjort opmærksom på hvornår en tegning defineres som en illustration frem for en tegning.


Jeg oplever en begejstring hos eleverne når jeg fortæller om processen fra en idé til færdigt produkt hos bogforhandler og bibliotek.


Jeg starter workshoppen med en kort præsentation af mig, min studiebaggrund og konceptet. Eleverne instrueres herefter og workshoppen begynder. Jeg går rundt i lokalet og hjælper eleverne efter behov. Ved afslutningen checker jeg indleverede materiale og forhører mig om elevens ønsker til skrifttype og tager notater til layout.                                                                                                               

S o m m e r f u g l e e f f e k t e n

workshop@sommerfugleeffekten.com