Statement_pris

Pris: 3.000,00 DKK

Skoler: 4. - 7. trin

Se puljer for støtte til workshoppen

S o m m e r f u g l e e f f e k t e n

workshop@sommerfugleeffekten.com

CVR: 39715139

Copyright ©

Pris & støtte