SOMMERSTED.18

3A, Fællesskolen Nustrup - Sommersted