FORFATTER_workshop

Workshoppen

Forfatter & illustrator workshoppen er skræddersyet til skolernes 3. – 6.  klassetrin.


Der er her tale om et koncept, hvor elevernes resultater bliver omgjort til e-bøger og lagt på i det digitale bibliotek, Biblioteket i skyen, og altså foreviget.


Se Biblioteket i skyen med påforsiden, hvor resultater fra tidligere workshops er lagt op. Hvis klassen har lyst til et specifikt tema, så imødekommes dette naturligvis.

 

Alle e-bøger bliver i første omgang krediteret med elev på forsiderne. Først når forældrene har godkendt at eleven må krediteres ved navn, opdateres dette.


Når en workshop er booket, sender jeg et skriv som fortæller hvordan klassen bedst mulig klæder sig på til workshoppen, samt noget praktisk information til læren.

 

Efter en kort præsentation af mig, min studiebaggrund og hvorfor jeg selv fik lyst til at skrive børnebøger, fortæller jeg om grundstenene ved berettermodellen.


Her er det specielt reglen om at alle historier har en begyndelse, en midt og en slutning,  jeg lægger vægt på. Til slut forklarer jeg om de forskellige genre man kan vælge.              Ens for alle er, at alle skal illustrere en forside.

 

Nå vi i fællesskab har snakket lidt og jeg har svaret på spørgsmål fra eleverne, sættes klassen i gang med at illustrerer deres forsider.


Jeg starter med at hjælpe de elever som ikke ved hvad de skal skrive om, da dette er en forudsætning for at kunne illustrere forsiden Derefter står jeg til rådighed for hele klassen og går rundt og hjælper, og ikke mindst motiverer, hvor det findes nødvendigt.


Det skal dog siges, at jeg oplever et overraskende engagement fra de klasser jeg har besøgt, og er imponeret over motivationen, og ikke mindst kreativiteten.


Workshoppen er ikke et skrivekursus, det vigtigste er at eleverne bruger deres fantasi og skriver det de vil, og ikke lader sig begrænse af det de kan stave til.


Stave- og grammatiske fejl, rettes under korrekturlæsning i efterbehandlingen.  


I en tid hvor alt underholdning og formidling serveres gennem en eller anden form for multimedia, forsvinder det skrevne sprog lidt i baggrunden.                      


Det er med denne observation i baghovedet, jeg har iværksat workshoppen, hvor gennem eleverne selv bliver en del af litteraturen. De kommunikerer med hinanden på en anderledes måde, da de her interesserer sig for hinandens historier og deler oplevelser, interesser, erfaringer m.m.